Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5pmk3KYlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

First Alliances

Vietnam's Leading HR Specialist

Established
in 1998, First Alliances is one of the largest HR consultancies in Vietnam specialising
in Executive Search & Selection, HR Outsourcing, which includes payroll,
staffing, and RPO.

 • hZWXl5pmk3KYlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89yl2huc-Oy

Top Headhunt - First Alliances Big Jobs

 • Sales Manager (B2B Industrial)

  First Alliances - $2,200 USD
  Xây dựng chiến lược kinh doanh hàng năm, dài hạn theo định hướng Công ty và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh (tháng/quý/năm).Chịu trách nhiệm...
  Ha Noi
 • HR Specialist

  First Alliances - $800 USD
  · Manage all the administrative aspects related to the employees such as: payroll, personnel records, health insurance, contract activation/renewal...
  Bac Ninh
 • Accountant

  First Alliances - $500 USD
  · Responsible for day to day finance and accounts operations: Booking cash vouchers, bank vouchers, general vouchers; · Prepare general ledgers and...
  Ha Noi
 • Trưởng phòng hành chính nhân sự

  First Alliances - $3,000 USD
  - Phụ trách các công việc liên quan đến hệ thống tiền lương và luật lao động · luật bảo hiểm xã hội- Phụ trách công tác tuyển dụng tại nhà máy, các...
  Hai Duong
 • KAM - Ecommerce

  First Alliances - Competitive USD
  Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với các đối tác thương mại điện tử trên thị trường; Kết nối, đàm phán về các chính sách hợp tác, hợp đồng, chương trình...
  Ha Noi
Lazy Load...